725 572 836

vzdělávání

dětí i dospělých

v přírodovědě a jazyku

Spolek Pipit funguje od roku 2011 v Brně. Věnujeme se vzdělávání dětí i dospělých zejména v přírodovědné a jazykové oblasti. Organizujeme výstavy, besedy, tábory, vycházky a výukové programy pro širokou veřejnost. Od roku 2012 se staráme o putovní výstavu Chráněná příroda města Brna, kterou zapůjčujeme knihovnám, školám a dalším společenským institucím.

Další putovní výstava Letem světem je určena především dětem v mateřských a základních školách. Doposud se uplatnila nejen v Brně, ale i v blízkém okolí. V roce 2015 byla představena v osmi MŠ i s doprovodným programem, dále si ji mohli prohlédnout návštěvníci knihovny Jiřího Mahena ve Slatině a účastníci příměstského tábora organizovaného spolkem. Výstava byla vytvořena za podpory statutárního města Brna.

Do přírody s rodiči a dětmi vyrážíme s Kufrem plným přírody. Kufr obsahuje základní pomůcky pro pozorování a zkoumání živých i neživých přírodnin. Uplatnění najde zejména při terénních výpravách s dětmi v rámci příměstského tábora i při jednodenních výletech.

V minulých letech jsme několikrát navštívili Stránskou skálu, zajeli se podívat na Pouzdřanskou step, do arboreta do Křtin a na jižní Moravu na kroužkování ptáků. Chystáme další naučné výpravy na zajímavé lokality města Brna a okolí a příměstské tábory s přírodovědnou náplní pro děti 1. st. ZŠ s přídavkem angličtiny.

STANOVY spolku jsou k nahlednutí zde.